Pulat Yapı
İnsan Kaynakları

Pulat Şirketler Grubu'nun en temel kaynaklarının başında İnsan Kaynağı gelmektedir. Müşteri mutluluğu ve memnuniyeti ile sürdürülebilir istikrarlı büyüme hedeflerine ulaşılmasında insan kaynağının rolünün çok önem taşıdığına inanmaktadır. Pulat Şirketler Grubu uygulanan insan kaynakları politikası, çalışanların kişisel ve işe yönelik yetkinliklerinin geliştirilmesini ve yüksek motivasyon ile şirkete bağlılıklarının güçlü olmasını amaçlamaktadır. Yeni insan kaynağı alımında ise uzmanlıklar göz önünde bulundurularak profesyonellerin işe kazandırılması temel işe alım politikasını oluşturmaktadır.

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Pulat Şirketler Grubu, çalışanlarına sunduğu eğitim çalışmalarıyla;

Yeni elemanların işe uyumlarının en kısa sürede sağlanmasını,

İşlerin daha iyi yapılabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını,

Çalışan sorumluluğunu arttırarak yöneticilik ve liderlik tarzlarının gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

Bilgisi ve deneyimi ile teknoloji kullanımını birleştirebilen, kendini sürekli geliştirerek fark ve katma değer yaratan çalışanlarımıza en üst düzey yönetici pozisyonları dahil tüm kariyer olanakları ve yolları açıktır.

Pulat Şirketler Grubun'da staj olanakları ve gerekli koşullar;

Pulat Şirketler Grubu ofis ve şantiyelerinde yaz aylarında üniversite öğrencilerine, kış döneminde ise ticaret ve meslek lisesi öğrencilerine staj olanakları sunmaktadır. Şirkette, yüksek lisans öğrencileri ile mezunları için staj imkanı olmadığı gibi, yurtdışı projelerde staj yapmak da mümkün değildir.

- Staj yapmak isteyen öğrencilerin öğrenimleri gereği stajlarının zorunlu olması koşulu aranır.
- Yaz dönemi (üniversite) staj başvuruları 1-30 Nisan tarihleri arasında, kış dönemi (meslek ve ticaret liseleri) staj başvuruları 15 Haziran - 15 Eylül tarihleri arasında yapılır.
- Yaz stajları 1 ay, kış dönemi stajları ise okul dönemi olarak belirlenmiştir.
- Staj yapan öğrenciler öğle yemeği ve personel servisi gibi imkanlardan faydalandırılır.
- Staj başvuruları, ihtiyaç ve kapasite göz önünde bulundurularak değerlendirilir ve başvuru dönemlerinin bitiminden sonra en geç iki hafta içerisinde cevaplanır.

Nasıl iş başvurusunda bulunabilirim?
Genel bir başvuru yapmak için aday başvuru formunu doldurmanız yeterlidir.

İş başvuruları aktif olarak 6 ay, ortaya çıkabilecek ihtiyacın aktif bölümden sağlanamaması riskine karşın pasif olarak sürekli saklanmaktadır. Başvurusu pasif bölümde bulunan adaylar ihtiyaç anında bilgilendirilmekte ve günün koşulları içinde durumu yeniden değerlendirilmektedir.


Üniversite mezunu değilim, Makyol'da  çalışabilir miyim?
Pulat Şirketler Grubun'da "adama göre iş değil, işe göre adam” ilkesi esastır. Bu doğrultuda her bir pozisyonun gerekliliklerine göre eğitim dahil bir çok kriterde, farklı özelliklere sahip elemanlara ihtiyaç duyulabilir.

Nasıl staj başvurusu yapabilirim?
Stajyer taleplerimiz için web sitemiz aracılığıyla vermiş olduğumuz ilanlarımızı takip ederek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

CV'mi bıraktım ama bana geri dönülmedi, nasıl bilgi alabilirim?
Hedeflerinizle örtüştüğünü düşündüğünüz pozisyona yönelik olarak web sitemiz aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurunuz, pozisyona yönelik uygun kriter taramasının, pozisyona uygun nitelikleri taşıdığınıza karar verilmesinin ardından işe alım sürecimize dahil edilecektir.


Düşünceleriniz bizim için önemlidir
Sitemizi ziyaret eden sizlerin görüş, fikir ve önerileri bizim için büyük önem taşır.

Pulat Şirketler Grubu, yapıcı eleştirileri daima değerlendirerek sürekli gelişmeye ışık tutacak bir yöntem olarak algılamaktadır. Bu açıdan düşüncelerinizi iletişim formunu kullanarak yönetim kademesine ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

pulat

Pulat Şirketler Grubu günümüzde;
-    Şeffaf ve yeniliklere açık bir yönetim anlayışına sahip,
-    Sürekli gelişmeyi ve müşteri memnuniyetini ilke edinen,
-    Farklı coğrafyalarda ve farklı sosyokültürel şartlarda iş yapabilme yetkinliğine sahip,
-    Alanında yeni teknoloji ve yöntemler geliştiren,
-    Yatırımcı yönü ile ülkemiz insanına yeni iş olanakları yaratan,
-    Takım çalışması prensibi ile hareket eden uzman kadroları ile yurtiçi ve uluslararası arenada yüksek kalite ve verimlilik ile zamanında iş yapan bir dünya firmasıdır.

Neden Pulat Şirketler Grubu?

Pulat Şirketler Grubu, ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeleri dikkatle takip etmiş; yurt içi ve yurt dışında, tamamladığı işler ile ülkemizin ve dünyanın büyük inşaat şirketleri arasındaki yerini almıştır. Aynı süreçte Pulat Şirketler Grubu, kurumsallaşma sürecini titizlikle gözetmiş ve uygulamış; başarı grafiğini sürekli yükselterek bir sürdürülebilir büyüme örneği oluşturmuştur.

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

İnsan Kaynakları Politikamız

Pulat Şirketler Grubu'nun İnsan Kaynakları Politikası ve Uygulamaları aşağıda belirtilen ilkelerin ışığı doğrultusunda gerçekleşir:

    • Şirketimizin insan kaynağı seçimini, gelişimi yüksek, işe uygun yetkinliğe sahip, şirket değerlerini benimseyip yaşatacaklar arasından yaparız.

    • Rekabet üstünlüğü insan kaynağımızın asıl temelidir.

    • Çalışanlarımız Şirketimizin değerlerini benimser.

    • PULAT Şirketler Grubu'nun çalışmak için tercih edilen bir Şirket olmasını hedefleriz.

    • Pulat Şirketler Grubu'nun ilkelerine uygun şekilde, Çalışanlarımızın ve Şirketimizin beklentilerini dengeleriz.

    • Çalışanlarımızın işteki başarılarını ve çalışma performanslarını değerlendirir ve teşvik ederiz.

    • İhtiyaçlarımızın karşılanmasında Şirket içi insan kaynağımızdan yararlanmayı amaçlarız.

    • İnsan kaynakları yönetiminde yeni gelişmeleri takip eder ve Şirketimizin ihtiyaçlarına uygun şekilde değerlendirerek uygularız.