PULAT YAPI
Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm; kentsel gelişmenin, toplumsal, ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkılıp yeniden yapılandırmasıdır. Özetle kentsel dönüşüm bir kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde ve Dünya’da, kentler, ekonomik sebepler, sosyal gelişimdeki yetersizlik, aşırı nüfus yığılmaları, yanlış yer seçimi ve doğal afetler gibi nedenlerden dolayı yenileme, dönüşüm, yeniden yerleştirme ve iyileştirmeye yönelik proje ve uygulamalara ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle ülkemizde 6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlüğe konulmuştur.

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SAĞLADIĞI                AVANTAJLAR NELERDİR?

 

- Afetler sırasında meydana gelen can kaybı sıralamasında dünya üçüncüsüyüz. Bu gerçeği kabullenip Kentsel Dönüşüm ile kendi evlerinizi başka alanlara kaydırılma endişesi yaşamadan aynı yerinde yeniden inşa edebilirsiniz.

- Bu kanun ile Devletin sağlamış olduğu yapım kredisi, kira yardımı, belediye harç ve vergi avantajlarını kullanarak konutunuzu yenileyebilirsiniz.

- Sahip olduğunuz tek tapu için devletin vereceği faiz desteği ile 125.000 TL’ye kadar 24 aya varan kredi kullanabilir ya da birden fazla tapunuz var ise tek birey olarak 500.000 TL’ye varan kredi imkanından faydalanabilirsiniz.

- İlgili binada tapu sahibi olarak ya da 1 yılını doldurmuş kiracı olarak 18 ay geri ödemesiz (hibe) olan kira yardımından faydalanabilirsiniz.

- Binanın yeniden projelendirilmesi ve inşaa edilmesi adına karar alma sürecini binada sağlayacağınız 2/3 çoğunluk ile tamamlayabilirsiniz.

- Yıkım kararı alınan ilgili parseldeki bina yerine inşa edeceğiniz yeni bina için Belediye ve Noter harçlarından muaf olursunuz.

- Yeniden inşa edeceğiniz konutunuz ile eski konutunuza nazaran daha değerli, sağlam ve nitelikli bir konuta sahip olursunuz.

- Yeni binanızda ısı, su, ses yalıtımı yapılacağından ısınma ve diğer sabit giderlerinizde ciddi oranda düşüş olacaktır.

- Kentsel Dönüşüm teşviklerinden sadece iskanlı binalar değil arsa tapulu, gecekondu ya da kısmen kaçak pozisyonunda bulunan yapılar da faydalanabilmektedir.

pulat

- Mülk sahipleri düşük faiz oranı ile Devlet Teşvikli Kentsel Dönüşüm Kredisini kullanabilirsiniz.

- Mülk sahipleri veya kiracılar olarak 18 ay’a kadar Geri Ödemesiz Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı alabilirsiniz.

- Yeni binanızı istediğiniz Müteahhide yaptırabilirsiniz. Satışta %1 KDV avantıjına sahip olabilirsiniz.

- Eski, depreme dayanıksız binanız Kentsel Dönüşüm ile depreme dayanıklı hale gelecek ve çocuklarınıza güvenli bir mülk bırakabilirsiniz.

- Eski dairenizin değeri Kentsel Dönüşüm ile en az 1,5 kat değer kazanabilir.

   Pulat Yapı olarak bu süreçte tapu ve iskân işlemleri için danışmanlık hizmetleri, belediye, tapu ve diğer kurumlarla olan işlemlerinizde konusunda uzman personellerimiz ile her zaman yanınızda olacağız. Teknik danışmanlık ve iç mimarlık hizmetleri ile proje etüt aşamasından iş bitimi aşamasına kadar kaba ve ince imalatların tamamında, yapınızın daha estetik ve kullanışlı, yapınıza özel tasarımlar ile size özel olmasını sağlıyacağız.

pulat

12 ADIMDA KENTSEL DÖNÜŞÜM

 1. Belediye İmar Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak arşivden binanıza ait mevcut projeler (var ise) temin edilir.
 2. Bina Deprem Risk Raporu almak için binaya ait (var ise) Mevcut Projeler, Daire Tapusu, Kat Mülkiyetiniz ( İskanınız) yok ise daireye ait Hisseli Arsa Tapusu, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lisanslı Pulat Yapı'ya başvuru yapılır.
 3. Bakanlık Lisanslı Kuruluş olan Pulat Yapı binanızda yapacağı teknik inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu binanız için Deprem Risk Raporu hazırlanır.
 4. Hazırlanan Deprem Risk Raporu Pulat Yapı tarafından bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç 7 gün içinde bir üst yazı ile sunulur.
 5. Bakanlık; Deprem Risk Raporunu 10 gün içinde inceleyerek eksik yok ise onaylar. Rapor sonucunda Binanız Deprem Riskli ise Bakanlık Tapu Müdürlüğü tarafından bir yazı ile bina tapu kütüğüne Riskli Yapı şerhini koyar.
 6. İlgili Tapu Müdürlüğün’den tüm kat maliklerine Bakanlık Resmi Yazısı iletilir. (Resmi yazının size tebligatı ile 15 gün içinde İlgili Bakanlık İl Müdürlüğüne Rapor için itiraz hakkınız vardır.) Resmi yazının size tebliğinden sonra binanız Riskli ise 60 gün içinde bina maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü imza altına alınır. (Binayı nasıl, ne zaman, ne şekilde yapacağınıza ait bir protokoldür.)
 7. Bina Ortak Karar Protokolü bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile sunulur.
 8. Binanızın yeniden inşaatı veya güçlendirmesi için Bakanlık Onayı ve Bakanlık tarafından anlaşma sağlanan Bankalar aracılığı ile Kentsel Dönüşüm Kredisinden yararlanılabilir. (Krediler Bakanlığın anlaşma sağladığı Bankalar aracılığı ile verilecektir.)
 9. Binanın yeniden yapımı sırasında Kat Malikleri Bakanlık İl Müdürlüğü’ ne başvuruda bulunarak (18 ay) kira yardımından yaralanabilirler. (Aynı anda hem kira yardımı hem de bina için Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanılamaz.)
 10. Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirme yapılması için tüm projeler Pulat Yapı tarafından hazırlanır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır.
 11. Binanın yeniden inşaatı ve güçlendirme uygulaması için Kat Maliklerinin ortak karar ile seçip anlaşacağı İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müteahhitlik Lisansına sahip inşaat şirketleri ile sözleşme yapılır.
 12. Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz Belediyeden Depreme Dayanıklı, Projeye Uygun yapılmış İskanlı Tapularınız alınır.
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDAKİ BİNANIZI NASIL YENİLEYEBİLİRSİNİZ?

            Kentsel dönüşümden yararlanabilmeniz için bina maliklerinin tapu, nüfus cüzdanı, dilekçe ve tapudan alınmış bağımsız bölüm listesiyle Kentsel Dönüşümde Uzman olan Pulat Yapı'ya  başvuruda bulunmanız yeterli olacaktır. Yeni Binanızı Kentsel Dönüşüm ile 3 şekilde inşa edebilirsiniz:

 

 1. Yeni yapılacak binanın imarında mevcut duruma göre fazla kat çıkacak ise ve fazla çıkan daireler Kat Karşılığı için yeterli oluyor ise binanızı Kat Karşılığı veya kısmen Kat Karşılığı olarak yaptırabilirsiniz.
 2. Yeni yapılacak binanın imarında mevcut duruma göre fazla kat var ancak kat karşılığı için yeterli olmuyor ise binanızın inşaatı için eksik kalan bedeli uygun faiz oranları ile vadeli Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanarak Taahhütlü olarak yaptırabilirsiniz.
 3. Yeni binanız mevcut binanız ile aynı katta inşa edilecek ise uygun faiz oranları ile vadeli Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanarak Taahhütlü olarak yaptırabilirsiniz. Bu 3 yöntemden birini kendi binanız için seçerek en az 2/3 çoğunluk ile Ortak Karar alması gerekmektedir. (Dayanak, 6306 sayılı kanun)